در خرید ملک ترکیه این نکات را مد نظر قرار دهید:

  1. به مدرسه، وسایل نقلیه عمومی، بیمارستان  و محل کار (درصورت وجود) نزدیک باشد.
  2. واحد هایی که موقعیت جنوبی داشته و نورگیری بهتری دارند را انتخاب کنید.
  3. واحد مسکونی که سند Kat Mülkiyeti دارند دارای پایان کار می باشند.
  4. بررسی متراژ واحد را بصورت دقیق انجام دهید. متراژ ثبتی و فضای مفید متفاوت می باشند.
  5. واحد های مشابه را در منطقه بررسی کنید و از قیمت آنها مطلع شوید.
  6. به مصالح استفاده شده و عایق ساختمان دقت کنید. مصرف انرژی در ساختمان هایی که استاندارد ساخته شده اند، کمتر می باشد.
  7. به استحکام و استاندارد های لازم ساختمان از جمله مقاومت در برابر زلزله دقت کنید.
  8. اگر به صورت اقساط خرید می کنید شرایط مختلف و میزان بهره را بررسی کنید. به صحت مدارک و سند توجه کنید.

نکات خرید ملک آورده شده در انتخاب ملک کمک کننده هست. به یاد داشته باشید که در طول روال بازدید و خرید ملک تا زمان تنظیم سند وکلا و مشاوران مجرب شرکت وندیداد گروپ همراه شما هستند.