نحوه پرداخت مبلغ ملک از سوالاتی است که برای سرمایه گذاران ملک پیش خواهد آمد. درواقع نحوه انتقال ارز به ترکیه و سپس نحوه پرداخت مبلغ به فروشنده بابت ملک خریداری شده است.

هشدار: در زمان خرید ملک در ترکیه به هیچ عنوان مبلغ ملک را در ابتدا پرداخت نکنید. مبلغ ملک را به حساب واسطه ها و یا مشاورین املاک انتقال ندهید، مبلغ باید مستقیم به فروشنده پرداخت شود و رسید های مالی آن مشخص باشد.

هیچ فروشنده ای حق دریافت مبلغ ملک قبل از اقدامات رسمی ندارد. این اقدامات با توجه به شرایط و طبق اصول انجام خواهد شد. اغلب واریز مبلغ در روز انتقال سند و پس از تمامی مذاکرات و استعلامات رسمی انجام می شود.

مراحل خرید ملک توسط مشتریان وندیداد گروپ به چه شکل می باشد:

  1. مشاوره کامل و نیازسنجی مشتریان توسط بخش مشاوره وندیداد گروپ انجام شده و توضیحات کامل ارائه می شود.
  2. در ادامه بازدید حضوری از املاک متناسب با درخواست مشتری انجام می شود.
  3. در صورتی که ملک مورد پسند مشتری واقع شود مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت خواهد شد. مبلغ بیعانه صرفا جهت تایید و نشان دادن قطعیت بوده و پس از ثبت قرارداد اولیه پرداخت می شود. مبلغ بیعانه عدد بالایی نیست و براساس توافق طرفین تعیین می شود.
  4. قبل از خرید ملک در ترکیه، حساب بانکی برای مشتریان افتتاح خواهد شد. این حساب اغلب در بانک دولتی زراعت به عنوان بزرگترین بانک ترکیه انجام می شود. تمامی مراحل افتتاح حساب با مشاوره و همراهی پرسنل شرکت وندیداد گروپ می باشد.
  5. مبلغ مورد نیاز مشتریان از طریقی صرافی های معتمد شرکت وندیداد گروپ و یا صرافی مورد نظر مشتری تبدیل شده و به صورت لیر به حساب مشتریان واریز خواهد شد. اطلاعات حساب، امور مالی و انتقال مبالغ بصورت کامل در اختیار مشتری بوده و پرسنل شرکت هیچگونه دسترسی به اطلاعات و امور مالی مشتریان نخواهند داشت.
  6. مبلغ ملک خریداری شده در روز انتقال سند و پس از اقدام برای انتقال سند و تایید اداره اسناد انجام می شود و مستقیم به حساب فروشنده واریز خواهد شد. در توضیحات انتقال مبلغ از طریق بانک تمامی اطلاعات ملک خریداری شده ثبت خواهد شد و این رسید بانکی به عنوان مدرکی برای خرید ملک می باشد.

تمام این مراحل پس از استعلام های قانونی و اطمینان از ملک و صحت اسناد و مدارک انجام می شود. این اقدامات با حضور و تایید نهایی وکلای رسمی شرکت وندیداد گروپ انجام می شوند.

لازم به ذکر است شرکت وندیداد گروپ هیچ مبلغی از بابت ملک و انتقال سند از طرف فروشنده دریافت نمی کند و این مبلغ مستقیم در روز انتقال سند به حساب فروشنده واریز خواهد شد. شرکت وندیداد گروپ از بابت مشاوره و خدمات بر اساس قرارداد رسمی هزینه خدمات دریافت خواهد کرد.