پس از ثبت راندوو (زمان مصاحبه) باید در تاریخ و ساعت تعیین شده در اداره مهاجرت استان حاضر شوید. برای تایید و ارائه اقامت ترکیه، مدارک شما توسط مامور اداره مهاجرت بررسی شده و درصورت صلاحدید اقامت درخواستی به شما ارائه می شود. در این مطلب مدارک مورد نیاز جهت دریافت اقامت کوتاه مدت مشخص شده اند. مامور اداره مهاجرت ممکن است باتوجه به شرایط شما مدارک بیشتری نیز بخواهد و محدوده زمانی را برای تکمیل مدارک شما تعیین کند. این امر بستگی به شرایط متقاضی دارد.

مدارک ضروری جهت دریافت اقامت کوتاه مدت:

1.فرم درخواست اقامت (برگه راندوو)

2.فتوکپی و اصل پاسپورت

3. چهار عدد عکس بیومتریک

4. مشخص کردن میزان درآمد و توان مالی در فرم درخواست (ممکن است جهت اطمینان از بیان نامه از شما پرینت حساب بانکی بخواهند)

5. بیمه سلامت

6. آدرس محل سکونت (اگر بصورت اجاره باشد، اجاره نامه باید در دفترخانه رسمی تایید شود. اگر سند ملک دارید باید برگه ثبت غیرمنقول از اداره تاپو دریافت کنید. افرادی که به صورت مهمان در منزل بستگان سکونت می کنند باید تعهدنامه ای در دفترخانه ثبت کنند.)

ارائه این مدارک برای تمامی متقاضیان اقامت کوتاه مدت الزامی می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به نوع اقامتی که قصد دریافت آن را دارید مدارک دیگیری نیز به این مدارک اضافه خواهد شد. برای مثال افرادی که قصد دریافت اقامت دانشجویی دارند بایستی برگه اشتغال به تحصیل از ظرف دانشگاه به اداره مهاجرت ارائه دهند.

توصیه می شود قبل از اقدام شرایط خود را با قوانین تطبیق داده و بررسی کنید و دراین زمینه از راهنمایی مشاورین وندیداد بهره مند شوید. شرکت وندیداد بابت مشاوره از شما هزینه ای دریافت نمی کند.

وندیداد ؛ همراه همیشگی شما در شهر زیبای ازمیر