راه اندازی کسب و کار بازرگانی، اصناف، تجارت، صادرات و…

راه اندازی کسب و کار با چند روش قابل راه اندازی هست. درواقع بهره بردن از تخصص می تواند در زمینه تخصص شما در بازرگانی و یا اصناف باشد.

 در ابتدا بایستی شرکت سهامی با مسئولیت محدود راه اندازی نمایید. در این زمینه تیم مجرب وندیداد گروپ (مالی، مشاورکسب و کار، وکیل حقوقی، مترجم رسمی دادگستری) این پروسه را در کمتر از یک هفته کاری به انجام می رساند.

در زمینه بازرگانی، خدماتی و صادرات و واردات نیاز به داشتن دفتر کار می باشد. بعد از طی روال اداری و دریافت مجوزها می توانید شروع به کار کنید.

راه اندازی کسب و کار در زمینه اصناف بایستی طبق قوانین و شرایط آن شرکت مربوطه فعالیت خود را آغاز کنید. اجاره یا خریداری مغازه طبق قوانین مورد نظر را مد نظر داشته باشید. در صورت اجاره ملک بایستی باتوجه به نوع کاربری مورد نظر باشد. بعد از تجهیز کار  و دریافت مجوز ها قابل شروع می باشد.

در صورتی که ملکی با کاربری در زمینه مورد نظر و تجهیزات آن خریداری کنید، این یک نوع سرمایه گذاری مفید محسوب می شود.

در صورت نیاز به مشاوره با مشاوران فارسی زبان مجرب وندیداد در ارتباط باشید.