دپوزیت مبلغی است که به عنوان تضمین و ودیعه در زمان اجاره ملک (مسکونی ، تجاری ، اداری و..) در ترکیه به مالک پرداخت می شود.

این مبلغ به عنوان ضمانت از مستاجر دریافت می شود. از اهداف آن این است که از واحد و وسایل تمیز و سالم نگهداری کند. در زمان اتمام قرارداد همانطور که واحد را تحویل گرفته است، به مالک تحویل دهد.

دپوزیت را می توانیم با پول پیش و یا اصطلاحا رهن در ایران مقایسه کنیم. در حالی که این مبلغ در ایران بسیار بیشتر از ترکیه می باشد.

مبلغ دپوزیت می تواند به میزان  1 الی 3 ماه مبلغ اجاره باشد. در قانون ترکیه این مبلغ نمی تواند بیشتر از میزان 3 ماه مبلغ اجاره تعیین شود. یعنی اگر اجاره واحد 1.500 لیر باشد، دپوزیت آن حداقل 1.500 لیر و حداکثر 4.500 لیر خواهد بود. این مورد به نظر مالک و توافق طرفین بستگی خواهد داشت.

مستاجر 2 ماه قبل از تخلیه واحد باید به مالک اطلاع دهد تا مستاجر جدید برای واحد پیدا کنند.

مالک پس از تخلیه و در زمان تحویل گرفتن واحد باید مبلغ دپوزیت را به مستاجر پرداخت کند. در این مرحله بخش های مختلف واحد بررسی خواهد شد. در صورتی که ضرر و زیانی وجود نداشته باشد، مبلغ به طور کامل پرداخت خواهد شد.