اقامت:

رابطه ای است مادی و حقوقی که بدون توجه به تابعیت، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می سازد. با اقامت کوتاه مدت قادر به زندگی در خاک ترکیه خواهید بود. با داشتن شرایط لازم این اقامت قابل تمدید خواهد بود. شما اجازه کار (ÇALIŞMA İZNİ) نخواهید داشت. به زبان ساده اقامت به معنای سکونت و یا زندگی برای مدتی معین در مکانی مشخص می باشد. دراقامت شما حق رای، دریافت پاسپورت ترکیه و برخی از حقوق شهروندی را نخواهید داشت.

شهروندی (تابعیت):

 به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. به عبارت دیگر تابعیت رابطه ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع اش است. تابعیت باعث می شود تا در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. در تابعیت شما پاسپورت کشور مورد نظر را دریافت خواهید کرد. شما از تمام حقوق شهروندی ترکیه برخوردار خواهید شد.

داشتن اموال غیرمنقول (خانه ، مغازه ، زمین) موجب دریافت اقامت کوتاه مدت می شود. پس از 5 الی 8 سال با داشتن شرایط میتوانید برای دریافت تابعیت ترکیه اقدام کنید. خرید ملک در صورتی منجر به دریافت شهروندی می شود که ارزش آن بالای 250.000 دلار باشد. در این حالت شما در عرض 3 ماه قادر به دریافت شهروندی ترکیه برای خود، همسر و فرزندان زیر 18 سال خواهید بود.

به طور خلاصه فرق تابعیت و اقامت این است که شما با دریافت اقامت ترکیه به عنوان تبعه خارجی شناخته می شوید. اجازه زندگی در خاک کشور ترکیه را دارید. ولی با دریافت تابعیت شما بعنوان یک شهروند دارای تمام حقوق قانونی (شامل پاسپورت و دیگر اوراق قانونی) می باشید.

با دریافت پاسپورت کشور ترکیه شما 37امین پاسپورت در رده بندی را دارا می باشید.

موارد مربوط به اخذ شهروندی را در بخش شهروندی وبسایت مطالعه فرمایید.