استخدام در رشته های پزشکی و زیر شاخه پزشکی:

مختص شهروندان ترکیه و افراد خارجی که موفق به دریافت شهروندی شده اند می باشد. طی روال استخدام رشته پزشکی مجوز طبابت داده شده و شخص با تاسیس مطب با همراهی شرکت وندیداد گروپ موفق به شروع کار خود خواهد شد.

 استخدام در رشته های مهندسی و فنی:

در صورتی که به صورت عملی و تجربی در این رشته ها تخصص داشته باشید، نیاز به آموزش ربان ترکی نیز دارید. قطعا بعد از طی مراحل قانونی و بررسی درخواست شما از سوی کارفرما قابلیت شروع کار را خواهید داشت.

درخصوص این که تحصیل در رشته های مهندسی داشته اید، بایستی مدرک خود را معادلسازی نمایید. دوره های تخصصی زبان ترکی رابه موازات آموزش ببینید. در ادامه از طریق کاریابی های رسمی همراه با رزومه مناسب و مدرک زبان می توانید برای استخدام خود تلاش کنید. گفتنی است شرکت وندیداد گروپ همراه شما در طی این مسیر خواهد بود.